TAS Smithton

Smithton is a town on the far north west coast of Tasmania 85 klms north west of Burnie.

Supermarkets

IGA – Smithton

72 Emmett Street
Smithton
03 6452 1608

Woolworths

142 Nelson Street
Smithton
03  6452 6000

Chemists

Guardian Pharmacy
18 King Street
Smithton TAS 7330
03 6452 1129

Mon – Fri: 8.30am – 6.00pm
Saturday: 9.00am – 12.00pm
Sunday & Public Holidays: 4.00pm – 6.00pm