NZ Manukau

Shopping Centres

Westfield – Manukau City
Cnr Great South Rd & Manukau Station Rd
Manukau City Auckland
https://www.westfield.co.nz/manukau
Phone: 09 978 5300